Vår verksamhet har tagits över av

Poolcity i Kristianstad


tel. 044-70500

se även hemsida:

www.poolcity.se

 

Vi tackar alla våra kunder

och önskar fortsatt trevligt badande Bilder från utställningen